9 Mayıs 2013 Perşembe

Fizik Dersine Nasıl Çalışmalıyız?

           NASIL ÇALIŞMALIYIZ ? 

 • Öğrenci önce dersi derste dikkatlice dinlemeli, dersten sonra tekrar yapmalı sonra da soru çözmeye geçmelidir. 

 • Fizik dersi üç duyuya hitap ettiği için öğrenci çalışırken görme, duyma ve dokunma duyularından en az ikisini kullanmalıdır

 • Öğrenci konunun detaylarını çalışmadan öncekonunun ana başlıklarını ve alt başlıklarını kavramalıdır. 

 • Öğrenci dersi iyi dinlemeli ve devamsızlık yapmamalıdır. 

 • Öğrenci sabırlı olmalıdır. Konu işlendikten sonra sorular hemen yapılamayabilir. Bu nedenle verilen test ve ödevler mutlaka yapılmalıdır

 • Öğrenci doğru bilgiyi edinmeye ve bu doğru bilgiyi doğru bir şekilde gözlemleyerek yorumlamaya çalışmalıdır

 • SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ? 

 • Soruyu çözmeden önce soru çok iyi okunup anlaşılmalıdır. Soru anlaşıldıktan sonra çözüme geçilmelidir. 

 • Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmelidir. Daha sonra uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soru çözülmelidir. 

 • Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmelidir. 

 • Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı, onun yerine sorunun ilgili olduğu konu hakkındaki bilgilerini yorumlamalıdır

 • Soru çözerken yaşanan başarısızlık öğrenciyi yıldırmamalı, öğrenci soru çözmeye devam etmelidir.


1 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...